Reglement Jena Sport Circuit 2019

 1. Deelname aan het Jena Sport Circuit en puntensysteem.


  1. Het Jena Sport Circuit is een regelmatigheidscriterium voor dubbelspelers. Het wordt gevormd door de open tornooien van 5 clubs:


   • Runkster T.C. 18/05 – 02/06/2019

   • T.C. Demerstrand Diepenbeek 01/06 – 16/06/2019

   • T.C. De Alk 15/06 – 30/06/2019

   • Loonse T.C. 15/07 – 28/07/2019

   • T.R.C. Kortessem 12/08 – 25/08/2019


  2. Elke speler die zich inschrijft voor één van de georganiseerde dubbelreeksen van de betrokken tornooien, schrijft zich automatisch ook in voor het Jena Sport Circuit.


   De volgende reeksen komen in aanmerking voor het Jena Sport Circuit:

   • Dames dubbel max. 20 ptn.

   • Dames dubbel max. 40 ptn.

   • Gemengd dubbel max. 40 ptn.

   • Gemengd dubbel max. 80 ptn.

   • Heren dubbel max. 40 ptn.

   • Heren dubbel max. 80 ptn.


  3. Het Jena Sport Circuit is een individuele competitie: punten, rangschikking en deelname aan de eindronde worden per speler (niet per koppel) bepaald.

   De minimum leeftijd voor deelname aan het Jena Sport Circuit is 15 jaar.


  4. Voor elk van de deelnemende tornooien, worden 2 punten toegekend. Het toekennen van de tornooipunten gebeurt volgens onderstaande tabel:


   Aantal ploegen

   4 - 8

   9 - 16

   17 - 32

   33 - 64

   Winnaar

   6

   8

   10

   12

   Finalist

   4

   6

   8

   10

   Verliezer 1/2 Finale

   2

   4

   6

   8

   Verliezer 1/4 Finale

   0

   2

   4

   6

   Verliezer 1/8 Finale

   0

   0

   2

   4

   Verliezer 1/16 Finale

   0

   0

   0

   2

   Verliezer 1/32 Finale

   0

   0

   0

   0


   Een wedstrijd waarin men “WO” of “FF” geeft kan in geen geval gelden als een gespeelde wedstrijd.


  5. Per deelname aan één van de tornooien, worden bovendien 2 punten per speler en per reeks

   toegekend, op voorwaarde dat tenminste één wedstrijd effectief gespeeld werd.


  6. Bij de loting van de deelnemende tornooien, wordt geen rekening gehouden met de tussenstand in de rangschikking van het Jena Sport Circuit om de reekshoofden te bepalen.

 2. Deelname aan de eindronde.

 1. De volgende spelers nemen automatisch en rechtstreeks deel aan de eindronde: de 6 hoogst gerangschikte spe(e)l(st)ers uit het eindklassement.


  De eindronde 2019 zal gespeeld worden op de pleinen van Runkster TC.

  Alle wedstrijden worden gepeeld tussen dinsdag 10/09/2018 en zondag 15/09/2018.

  De finalewedstrijden worden gespeeld op zondag 15/09/2018. 2. Indien de gekozen partner, niet degene is waarmee de meeste tornooien zijn gespeeld, wordt de partner waarmee de meeste tornooien gespeeld zijn uitgesloten van deelname aan de eindronde. Indien met verschillende partners een gelijk aantal tornooien wordt gespeeld, zal ieder van deze partners wel aan de eindronde kunnen deelnemen.


  Er kan enkel gespeeld worden, met iemand waarmee men minstens 2 tornooien gespeeld heeft. In geen geval kan er gespeeld worden met een speler, die niet reeds partner was in één van de voorgaande tornooien.


 3. Een speler/speelster kan slechts de eindronde behalen als hij/zij tenminste 3 tornooien van het Jena Sport Circuit gespeeld heeft.

  Deze voorwaarde geldt individueel en dus niet voor de gekozen partner.


 4. Bij forfait van één van de “hoogst-gerangschikte spelers” of indien deze gekozen werd(en) als partner voor de eindronde, wordt zijn/haar plaats ingenomen door de volgende gerangschikte speler.


 5. Spelers die in meerdere reeksen in aanmerking komen om de eindronde te spelen (zowel de “hoogst-gerangschikten” als de “gekozen partners”), kunnen, naar eigen keuze, slechts in één reeks aan de eindronde deelnemen. 6. De spelers worden – persoonlijk of via hun partner – tijdig verwittigd indien en voor welke reeks(en) zij in aanmerking komen voor het spelen van de eindronde.


  Uiterlijk op de finaledag van het laatste tornooi van het Jena Sport Circuit (T.R.C. Kortessem), dienen de spelers hun deelname aan de eindronde te bevestigen, alsook de reeks te kiezen waarin zij zullen aantreden.

  Tevens vullen de spelers uiterlijk op die datum een beschikbaarheidsfiche voor de eindronde in. 7. Het uiterste tijdstip voor het indienen van eventuele klachten voor samenstelling van de eindronde, dient te gebeuren, 24h na het verzenden van de eindrangschikking.

  Dit kan per mail in antwoord van bovenvermelde mail.


 8. Jaarlijks wordt de Wisseltrofee Christiaens-wijnhuis uitgereikt aan de club met het hoogste aantal deelnemers, die effectief gespeeld hebben in het Jena Sport Circuit.

  Per organiserende club van het Jena Sport Circuit, worden 1 dame en 1 heer, met de meeste deelnamepunten over de 6 reeksen, beloond met één pakket van Wijnhandel Christiaens.

  Bij ex-aequo is art.19 van toepassing.


 9. Een koppel dat FF geeft in één wedstrijd van de poulefase van de eindronde wordt automatisch verwezen wordt naar de laatste plaats van die poule.


 10. Spelers die hun wedstrijd voor een ereplaats niet spelen, kunnen het recht op hun prijs verliezen.

  Deze beslissing wordt met gewone meerderheid genomen door de verantwoordelijken van de deelnemende clubs.


 11. Alle prijswinnaars dienen persoonlijk aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. Bij afwezigheid kunnen zij het recht op hun prijs verliezen.


 12. De prijsuitreiking van het Jena Sport Circuit gaat door op zondag 15/09/2018, aansluitend op de laatste finales. 13. Bij gelijke stand in de eindrangschikking, gelden volgende criteria om de voorrang van een speler te bepalen:

  1. het hoogste aantal gespeelde tornooien binnen het Jena Sport Circuit;

  2. het hoogste aantal gespeelde wedstrijden;

  3. het hoogste aantal gewonnen wedstrijden;

  4. het hoogste aantal gewonnen sets;

  5. het laagste aantal verloren sets;

  6. het laagste klassement van de betrokken spelers;

  7. het lot.


 14. De puntentelling in de eindronde van het Jena Sport Circuit staat volledig los van deze van de eindrangschikking na de 5 tornooien.

  Een nieuwe rangschikking zal worden opgesteld volgens het aantal gewonnen wedstrijden, zonder dat de voorafgaande resultaten hierop enige invloed hebben.

  Bij een gelijke stand in de poules van de eindronde, gelden volgende criteria om de voorrang van een team te bepalen:


  Ex-aequo met 3:

  1. het laagste aantal verloren sets;

  2. het hoogste aantal gewonnen sets;

  3. het laagste aantal verloren spellen;

  4. het hoogste aantal gewonnen spellen.


   Is de stand hierna nog gelijk, dan wordt er teruggegrepen naar de criteria uit art. 16. Ex-aequo met 2: de uitslag van de onderlinge wedstrijd.


 15. De wedstrijdleiding en het organisatiecomité behouden zich het recht voor elke nodige/passende maatregel te treffen voor de goede afloop van het Jena Sport Circuit en de eindronde.

Eventuele klachten over het verloop daarvan kunnen bij de wedstrijdleiding van elke deelnemende club of de leden van het organisatiecomité – niet bij de sponsors – worden ingediend.


Laatste versie, goedgekeurd op 25/02/2019