trc-nw        Tennis RecreatieClub Kortessem (TRC vzw)   
           

Nuttige Info   

Nieuwe Privacywet

klik hier voor de Privacyverklarig van TRC Kortessem

Fiscale aftrekbaarheid sportkampen kinderen tot 14 jaar

klik hier voor:  Info van Tennis Vlaanderen

Bloso: wetteksten
model attest

andere nuttige info

Tussenkomst van het ziekenfonds in lidgeld sportclubs
 

Wist u dat sommige ziekenfondsen een deel van de lidmaatschapsbijdrage aan een sportclub terugbetalen? Informeer goed bij uw ziekenfonds, want het kan tot € 35 oplopen!
Wist u dat sommige ziekenfondsen ook een tussenkomst bieden voor de deelname aan een sportkamp?

Raadpleeg u eigen ziekenfonds, want de bedragen zijn per mutualiteit verschillend.

U kan zelf uw ziekenfonds contacteren om de formulieren en regels voor het ontvangen van een tussenkomst in het lidgeld op te vragen. Via hun webstek kan je, zij het niet altijd even gemakkelijk, hun voorwaarden terugvinden. Surf eens naar:
 
hier enkele aanvraagformulieren die wij voor hebben gevonden: blanco                 

www.cm.be               Christelijk ziekenfonds                        CM.pdf                      
www.lml.be/             Liberale mutualiteit                     LML.pdf                     
www.oz.be               Onafhankelijk ziekenfonds             
OZ.pdf                      
www.socmut.be          Socialistisch ziekenfonds               De_Voorzorg.pdf            
www.vnz235.be          Vlaams en neutraal ziekenfonds        VNZ-aalst.pdf              
www.partena.be         Partena                                  Partena.pdf                 

Ook op deze site is meer info terug te vinden per ziekenkas: klik hier

De namen van de acties waarin deze ziekenfondsen een terugbetaling voorzien variëren:
'Sportprikkel', 'Prikkel pakket', 'Lidgeld sportclubs', 'Tussenkomst Sporty'.

De voorwaarden voor terugbetaling zijn ook verschillend. Er zijn meestal (niet altijd!) ook leeftijdsgrenzen vastgesteld. De tussenkomsten zijn dan vooral op jongeren gericht: bijvoorbeeld tot 24 jaar, van 6 tot 17 jaar of tot 16 jaar.
Het formulier dat de sportdienst of je clubsecretaris moet invullen, heeft als doel aan te tonen hoe hoog de bijdrage is die door het lid is betaald en over welke sportactiviteit het gaat.

Sommige ziekenfondsen vragen aansluiting bij een erkende federatie of bij de gemeentelijke sportraad of sommen een aantal sporttakken op waarvan de beoefening in aanmerking komt voor een financiële tussenkomst.

 

         Goed om weten: GSM serienummer!         

Een informatie die zeer nuttig is en waarbij men zich kan afvragen waarom de gsm verkopers U dat niet zeggen !
Een soort van wraak als men uw GSM steelt.

ECHT WAAR !!!


Toets op uw GSM: * Hekje 06 hekje (
dus: sterretje, hekje, nul, zes, hekje of *#06#
) 
Bij het laatste hekje verschijnt het serienummer van uw draagbare telefoon al op uw scherm.
Deze code komt op het scherm en is natuurlijk uniek. Noteer deze code en zet die zorgvuldig weg

(ergens in een GSM map van b.vb. uw computer)
Als men uw GSM steelt: telefoneer je (met een ander toestel uitteraard!) naar uw operator en je geeft deze code door. Uw telefoon kan dan volledig geblokkeerd worden, zelfs als de dief de simkaart verandert.

Je zult er waarschijnlijk uw GSM niet mee terugkrijgen, maar je bent er dan wel zeker van, dat de dief met jouw GSM niets meer kan aanvangen.
Als dit nieuws door iedereen zal toegepast worden, zullen de GSM dieven zich mogen recycleren, want de diefstal zal nutteloos worden.

 


HOE JOUW CONTACTPERSONEN BESCHERMEN
!!!
 

Zoals je weet gaat elk virus dat je binnenkrijgt direct naar jouw adressenbestand en verstuurt het zichzelf aan al jouw contacten, zodat zij ook geïnfecteerd raken. Deze truc houdt het virus niet uit jouw systeem, maar jouw adressenbestand is beveiligd en je krijgt melding dat je met een virus zit.

Doe het volgende:

Open jouw adressenbestand en voeg een nieuw contact toe.

In het venster waar de voornaam moet komen geef je ‘A’ in.

Als e-mailadres geef te 'AAAAAAA@AAA.AAA' in.

Waarom dit effectief werkt? Welnu:

De naam 'A' komt helemaal bovenaan in jouw adressenbestand.

Daar begint het virus zijn poging om zichzelf door te sturen.

Als het probeert zichzelf door te sturen naar dat eerste adres lukt dat niet omdat het een vals adres is. Het virus kan dus niet verder gaan in het bestand en niemand anders raakt geïnfecteerd.

Een tweede voordeel: je krijgt snel melding dat een mail niet kon worden doorgestuurd.

Staat het valse adres in die mail, dan weet je direct dat je met een virus zit en kun je het nodige doen om het te verwijderen!

Als al jouw contacten dit doen, hoef je nooit meer schrik te hebben om een mail van hen te openen. Stuur dit door aan al jouw contacten !!!

ICE-adres met telefoonnummer in je GSM !!!
 

Een verpleger heeft opgemerkt dat heel dikwijls bij een ongeluk, de personen een GSM bij zich hebben, maar het 
urgentiepersoneel weet soms niet welke persoon te contacteren uit deze grote lijst met telefoonnummers.
Het zou dus een goed idee zijn, mocht er een standaardnaam zijn die overeenstemt met de te contacteren persoon.
Hij stelt voor dat iedereen in zijn GSM een adres creëert onder de naam "ICE (=In Case of Emergency). Onder deze 
naam sla je het telefoonnummer op van de persoon die moet gecontacteerd worden in geval van nood!
IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND ALS AFKORTING.
Vanaf dan weten de politie, de ambulanciers, de dokter, enz... steeds wie ze moeten contacteren.
Indien u verschillende nummers wil opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3,...
't Is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel moet gaan!!!
Creëer nu meteen een ICE-adres met telefoonnummer in je GSM!
TRC Oud-Mersenhoven 17- 3720 Kortessem - Tel: 011/37 74 19 -  Email: info@trc.be - Webmaster:  jaak.henskens@telenet.be